เสาเข็มเจาะไฮดรอลิก เสาเข็มเจาะรุ่นใหม่

ความมั่งคั่งอันมีค่านั้นถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและธรรมชาติก็มีวิถีทางที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของมันเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ น้ำมัน หรือแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ในส่วนลึก จำเป็นต้องเจาะพื้นผิวเพื่อเข้าถึงสมบัติที่ซ่อนอยู่นี้และนำออก ในสมัยโบราณ ผู้คนเคยขุดดินด้วยตนเอง และการขุดในสมัยนั้นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมาก สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปโดยการใช้เครื่องจักรในกระบวนการต่าง ๆ ในการขุดและเสาเข็มเจาะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้การขุดง่ายขึ้น

ในช่วงเริ่มต้นของการทำเหมืองด้วยยานยนต์ เครื่องเจาะแบบใช้ลมถูกใช้สำหรับการขุดเจาะพื้นผิวโลก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับน้ำหรือสำหรับเก็บระเบิด เสาเข็มเจาะแบบใช้ลมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การทำเหมืองเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อน้อยลง เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า เสาเข็มเจาะไฮดรอลิกก็เริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องสูบลม พบว่าเสาเข็มเจาะรุ่นใหม่เหล่านี้คุ้มค่ากว่าและแม่นยำกว่าในการเจาะรู ปัจจุบันมีการใช้เสาเข็มเจาะน้ำ เจาะหลุมระเบิด เจาะรูเสา ฯลฯ

มีข้อดีหลายประการสำหรับเสาเข็มเจาะไฮดรอลิกมากกว่าเครื่องสูบ ลมแบบธรรมดา

– เจาะได้เร็วกว่าเสาเข็มเจาะแบบใช้ลม จึงช่วยเพิ่มผลผลิต การแทรกซึมเป็นกระบวนการที่ช้ากว่าในระบบนิวแมติกเนื่องจากระบบป้อนที่ทำงานด้วยอากาศ

– ในเสาเข็มเจาะไฮดรอลิก เสาเข็มเจาะจะทำงานร่วมกับระบบไฮดรอลิก ดังนั้นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยรวมจึงน้อยกว่าระบบนิวแมติกที่เสาเข็มเจาะจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการทำงาน

– ในเสาเข็มเจาะไฮดรอลิกสามารถทำความเร็วและแรงบิดได้สูง

– ความสามารถในการดึงสูงขึ้นในเสาเข็มเจาะไฮดรอลิกและสามารถปรับได้ตามความต้องการโดยการตั้งค่าแรงดันในระบบ

– เสาเข็มเจาะไฮดรอลิกสร้างมลพิษทางเสียงน้อยลง

– เสาเข็มเจาะแบบไฮดรอลิกสามารถรับน้ำหนักได้ยาวนานขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องสูบลมมีโอกาสรั่วไหลของอากาศได้มากและไม่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นระยะเวลานาน

– เสาเข็มเจาะไฮดรอลิกอาจมีราคาแพงในขั้นต้น แต่จะพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและค่าบำรุงรักษาลดลง

ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ เสาเข็มเจาะระบบนิวแมติกจึงถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิกทั่วโลก เสาเข็มเจาะหลุมระเบิดแบบไฮดรอลิกช่วยให้การขุดทำได้ง่ายขึ้น ในทำนองเดียวกัน เสาเข็มเจาะหลุมเสาไฮดรอลิกกำลังถูกใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก จำเป็นต้องมีเสาเข็มเพื่อสร้างฐานที่แข็งแรงให้กับอาคารสูงและโครงสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ที่นี่เสาเข็มเจาะหลุมเสาไฮดรอลิกทำให้กระบวนการเร็วขึ้นและประหยัดเงินได้มากเนื่องจากการใช้เวลาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจกำไรหรือขาดทุนของการก่อสร้าง นอกจากนี้ เสาเข็มเจาะแบบไฮดรอลิกยังต้องการกำลังคนน้อยลงในการดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับการขาดแคลนแรงงานซึ่งต้องเผชิญกับบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและการก่อสร้าง